in association with LawyerServices

DRT Bar Mumbai - Committee Members


 

GROUP

Membership

No.

Name of the Members

Subscription

2013-14

2014-15

2015-15

2016-17

2017-18

( A )

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

17.

Ametha H.T

100

750

750

 

 

 

 

61.

Aramard

 

 

 

7500

LifeMember

 

 

73.

Aggarwal VijayKumar

100

Lifemember

 

 

 

 

 

74.

Aiyar Kanta

100

 

 

 

 

 

 

77.

Ashar Jayesh k.

100

750

750

750

750

750

 

169.

Amin Nainesh N.

300

760

760

750

750

750

 

215.

Abhyankar Prachi

300

 

 

750

750

750

 

218.

N.V. Ajikumar

300

500

500

750

750

Lifemember

 

288.

Nubhhavane Sanjay A.

300

500

500

500

500

Lifemember

 

321.

Alexander fraser M.

300

750

750

750

750

Lifemember

 

373.

Aroskar Devdas Ankush

300

 

750

750

750

 

410.

Ahire Archana

300

 

 

 

 

 

 

414.

Acharya Akash

300

500

750

750

750

750

 

 

458.

Athalye Kaustubh R.

300

 

 

 

 

 

 

465.

G. Aneesh

300

 

 

 

 

 

 

 

483.

Amin Mohammed Hakim

300

 

 

 

 

 

 

502.

Amin Rohini

300

750

750

750

750

750

 

 

530.

Agarwal Pravin S.

300

750

 

 

 

 

 

537.

V. AjayKumar

300

 

750

750

750

 

 

569.

Aiya Rushil

300

 

 

250

 

 

 

574.

Latif Abdul

 

 

 

500

 

 

 

589.

Parameshwaran Arjun

300

 

 

500

500

 

 

635.

Athalya Chandrashekar Subhash

300

250

 

 

 

 

 

649.

Ambre Binaka

300

250

 

 

 

750

 

658.

P.A. Anjala Praveen

300

 

 

 

 

250

 

659.

Ahuja Sakshi

300

 

 

 

 

250

 

668.

Santosh Arote Swati

300

 

 

 

 

250

 

694.

Trisbah Ansari

300

 

 

 

 

250

 

724.

Acharekar Puja J.

300

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( B )

4.

Bejai Satish

100

750

750

750

 

 

 

35.

Bhole Vaibhav

100

 

 

 

 

 

 

58.

Bahulian Bhagirathy

100

750

750

750

750

750

 

72.

Barve Angagha

100

 

 

 

7500

Lifemember

 

131.

Behere Medha R.

400

750

750

750

750

750

 

153.

Barthakur A.K.

400

Lifemember

 

 

 

 

 

168.

Bakali Noor Llays

300

750

760

750

750

750

 

209.

Krishan Baldev Bali

300

750

7500

Lifemember

 

 

 

390.

Baldev Idnand

300

 

 

 

 

 

 

394.

Bhide Arti

300

 

Lifemember

500

500

500

 

434

Bamne Anant

300

 

 

 

 

 

 

446.

Bhadbhade Harshad V.

300

750

750

500

 

 

 

449.

Yusuf Bagban Ejaz

300

 

 

500

500

500

 

450.

Singh Bedi Kevaljeet

300

250

500

250

500

In Advance

 

463.

Bhagwat Ramchandra Vasant

300

 

 

 

 

 

 

470.

Bohade Manish A.

300

750

750

 

 

 

 

476.

Shantilal Bhatia Vinod

300

250

 

 

 

 

 

495.

Bhambhani S.J.

300

750

 

 

 

 

 

497.

Bedarkar Sagar Sunil

300

250

 

 

 

 

 

 

500.

Bhave Rupalaxmi Harihar

300

250

250

750

750

 

 

 

510.

Basin Aly A.

300

 

250

250

 

 

 

511.

Baba Kasbe Ravindra

300

 

250

250

250

 

 

524.

Bhimekar Sandeep

 

 

7500

Lifemember

 

 

 

532.

B.G. Bidan Chandran

 

7500

Lifemember

 

 

 

 

573.

Babu Yallamati Sumath

300

 

 

750

 

 

 

 

582.

Bhilare Vaishali Rajendra

300

 

 

750

750

 

 

598.

Bhave Amit Devdatta

300

750

 

 

 

 

 

666.

Bhogale Mangesh K.

300

 

 

 

 

750

 

 

689.

Bajoia Shivangi

300

 

 

 

 

250

 

690.

Bishtt Deepa

300

 

 

 

 

250

 

696.

Bansode Sachin

300

 

 

 

 

250

 

719.

Bagadia Muddassar N.

300

 

 

 

 

250

 

728.

MahendraKumar Bajpai

300

 

 

 

 

750

 

734.

Bansode Vasant Sharvan

300

 

 

 

 

750

 

739.

Bhokare Rajkumar R.

300

 

 

 

 

250

( c )

12.

Chaurasiya Devesh

100

750

750

750

750

750

 

16.

Chandran Tamini

100

 

 

750

750

Lifemember

 

41.

Choudhary Prakash

100

750

760

750

750

750

 

69.

Choksi Jay

100

500

750

750

750

750

 

114.

Chandrana Sachin

400

750

750

 

 

 

 

216.

Castellino Bruno

300

 

7500

Lifemember

 

 

 

265.

Chittale Rashmi

300

 

 

750

750

750

 

284.

Castellino Anita

300

 

 

 

7500

Lifemember

 

375.

Chakrabarti Pooja

300

 

 

 

 

 

 

418.

Chavan Vinaya

300

750

750

750

750

750

 

496.

Ashok C.P.

300

250

250

 

 

 

 

572.

Chavan Shobha Atmaram Salunke

300

 

 

500

500

 

 

577.

Chavan Kachan K.

300

 

 

250

250

 

 

579.

Chellammal Jaganathan V.

300

 

 

750

750

 

 

590.

Chaudhary Navin Salim

300

500

 

 

 

500

 

650.

Chavan Tejal AshwiniKumar

300

 

 

 

 

500

( D )

1.

Deshpande Vilas

 

750

7500

Lifemember

 

 

 

 

11.

Das O.A.

100

 

7500

Lifemember

 

 

 

 

15.

DíSouza Sherila

100

750

750

 

 

 

 

38.

Diamondwala Fatima

100

 

 

 

 

 

 

79.

Daniel John

100

 

 

 

 

 

 

82.

Desai Devanshu

100

750

750

750

750

750

 

94.

Despande yogesh

100

750

750

750

7500

Lifemember

 

123.

Desai Manish C.

400

750

750

7500

Lifemember

 

 

182.

Dísouza Roshan

300

260

500

500

750

750

 

248.

Dubey Sanjay

300

750

750

 

 

 

 

266.

Despande Vinay

300

760

760

 

 

 

 

274.

Davare Nikhil S.

300

 

 

750

750

750

 

347.

Desai Hema ( singhi& Co.)

300

750

750

750

750

750

 

374.

Dave Nishikant

300

 

 

 

 

 

 

388.

Das Prasad

300

 

 

 

 

 

 

395.

Dalvi Tjasvi

300

510

510

 

 

 

 

416.

Patankar Manohar

300

500

500

500

750

750

 

427.

Desai Parikshit

300

250

500

500

500

500

 

431.

Dighe Kedar B.

300

 

 

 

 

 

 

447.

Rajankumar Dwivedi

300

250

500

750

 

 

 

461.

Salim Dhorajwala Shakib

300

250

250

 

 

 

 

464.

Doshi Nishji Kirit

300

7500

Lifemember

 

 

 

 

492.

Dahake Vitthal Madhukar

300

250

250

250

250

250

 

504.

Dambre Preeti R.

300

500

500

 

 

 

 

525.

Parmar Dinesh

 

 

7500

Lifemember

 

 

 

531.

Cheruvathur Doveson Jose

 

7500

Lifemember

 

 

 

 

535.

Desai Shirish Madhukar

300

250

250

250

250

 

 

542.

Deshmukh Vaidehi Pradeep

300

 

 

250

250

 

 

544.

Deb Saswati

300

 

250

250

250

 

 

547.

Dubey Rajesh Yogendranath

300

 

500

500

500

 

 

556.

Satishkumar Dinavati

 

 

7500

Lifemember

 

 

 

600.

Deshpande Anagha Vinoy

300

750

 

 

 

 

 

652.

Dutta Amita

300

 

 

 

 

500

 

656.

Balkrishna Desai Vishwas

300

 

 

 

 

250

 

674.

Deshmukh Yashodeep Pradeep

300

 

 

 

 

500

 

697.

Sohanlal Durga

300

 

 

 

 

750

 

719.

Bagadia Muddassar N.

300

 

 

 

 

250

 

728.

Mahendrakumar Bajpai

300

 

 

 

 

750

 

734.

Bansode Vasant Sharvan

300

 

 

 

 

750

 

739.

Bhokare Rajkumar R.

300

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( E )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( F )

43.

Fadia Uma

100

750

750

750

7500

Lifemember

 

44.

Fadia Shashank

100

750

750

750

750

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nbsp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( G )

71.

Gandhi Bharat

100

750

750

750

750

750

 

83.

Gade Ramakant Rao

100

750

750

750

750

750

 

84.

Ganwani Prakash

100

Lifemember

 

 

 

 

 

127.

Ghogare Sanjana

400

750

750

750

750

750

 

129.

Kinhabwala Gaurang

400

750

750

750

750

750

 

180.

Goradia Tushar A.

300

Lifemember

 

 

 

 

 

258.

Gavli Pradeep

300

 

 

750

750

750

 

349.

Ghag Rajesh J.

300

750

750

750

750

750

 

384.

Goradia Tushar

300

 

 

 

 

 

 

387.

Goenka Ravi

300

 

 

 

 

 

 

413.

Gupta/Gangar Darshana

300

250

250

750

Lifemember

 

 

436.

Gandhi Yogesh

300

750

750

750

750

 

 

437.

Gogad Puneet

300

250

250

500

500

Lifemember

 

459.

Gujar Parashuram S.

300

 

 

500

750

750

 

501.

Shivram Ghagre Harshal

300

250

250

500

500

 

 

520.

Gaikwad Shashikant C.

300

 

250

250

250

250

 

529.

Gupta Arjun

300

250

 

 

 

 

 

546.

Giri Ramesh Sadashiv

300

 

750

 

 

 

 

559.

Gupta Atul Kumar

300

500

 

 

 

 

 

581.

Gund Sanjay Kashinath

300

 

 

750

 

 

 

606.

Gupta Raju Ramparag

300

500

 

 

 

 

 

615.

Garud Bharti Vijay

300

500

 

 

 

 

 

 

629.

Galagali Aditi H.

300

250

 

 

 

750

Lifemember

 

683.

Gaikwad Reshma S.

300

 

 

 

 

250

 

693.

Gandhi Priyanka

300

 

 

 

 

250

 

721.

Gupta Trisha G.

300

 

 

 

 

250

 

732.

Ghorpade Jyoti Sadashiv

300

 

 

 

 

500

 

741.

Ghaswala Salma G.H.

300

 

 

 

 

750

 

746.

Jayant Gohil

300

 

 

 

 

750

 

747.

Gohil Trupti Jayant

300

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( H )

95.

Humbre Sunil

100

750

750

7500

Lifemember

 

 

121.

Basu Pooja

400

 

 

 

 

 

 

124.

Hazari Rabindra

400

 

 

 

 

 

 

159.

Hombalkar Vinita

400

750

750

750

750

750

 

675.

Prajapati Vinodkumar Dhanji

300

 

 

 

 

750

 

541.

Hakim Shoeb

300

 

250

 

 

 

 

661.

Hate Sagar Uttam

300

 

 

 

 

250

 

725.

Hinge Vijay

300

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( I )

440.

Iyer Radha

300

 

 

750

750

 

 

518.

Ingole Radhika

300

 

250

 

 

 

 

679.

Iyer Priya R.

300

 

 

 

 

250

 

715.

Iyer Ganesh

300

 

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( J )

26.

Joshi Shakuntala

100

 

 

 

 

 

 

36.

Jha Radhakrishna

100

 

 

 

 

 

 

164.

Jaryal Anil M.

300

 

 

 

 

 

 

190.

Jadhav Jitendra

300

Lifemember

 

 

 

 

``

244.

Jain Sonali

300

750

750

750

750

750

 

356.

Jain Anurag

300

Lifemember

 

 

 

 

 

396.

Joshi Rohit V.

300

 

 

 

 

 

 

400.

Jawka Ram

300

250

250

 

 

 

 

402.

Jacob Biju N.

300

 

 

 

 

 

 

406.

Joseph Benny P.

300

750

750

750

750

 

 

425.

Jariwala Hemang

300

7500

Lifemember

 

 

 

 

426.

Jariwala Bina

300

750

750

750

750

750

 

435.

Jagtap Dhananjay

300

 

 

 

 

 

 

482.

Jain Kishor Phoolchand

300

7500

Lifemember

 

 

 

 

487.

Jadhav Priya D.

300

500

500

500

500

500

 

528.

Zariwala Tasneem

300

250

250

250

250

 

 

549.

Jain Phuledrakumar Nainmal

300

 

500

550

 

 

 

551.

Jacob Biju

300

 

750

750

750

 

 

554.

Jain Lokesh Lalitkumar

 

 

7500

Lifemember

 

 

 

602.

Jhaveri Advaita Champaklal

300

750

 

 

 

 

 

626.

Jain Naina M.

300

750

 

 

 

250

 

651.

Alle Jaya

300

 

 

 

 

500

 

677.

Joshi Lopa M.

300

 

 

 

 

500

 

681.

Jangid Nikhil S.

300

 

 

 

 

250

 

691.

Jain Flora Sahil

300